دیسکاوری گرین؛ مقصدی سبز و سرزنده و عاملی برای توسعه مرکز شهر هیوستون

نام پروژه دیسکاوری گرین موقعیت مرکز شهر هیوستون، ایالت تگزاس، کشور آمریکا مساحت 12 آکر (5