بایگانی برای اسناد شهری

اسناد شهری

اسناد طراحی شهری حوزه «اراضی قهوه‌ای»

برخی از مهم‌ترین اسناد در حوزه اراضی قهوه‌ای در زیر ارائه شده است: نام سند شهر سال تصویر سند فایل سند Creating community-based brownfield redevelopment strategies Canada 2010 دانلود Brownfield - handbook Ostrava 2010 دانلود Sustainable Brownfield Regeneration- CABERNET Network Report Nottingham 2006 دانلود Brownfields  A Guidebook for Local Governments…
ادامه مطلب
اسناد شهری

دو سند مهم در حوزه «طراحی شهری و دوچرخه‌مداری»

برخی از مهم‌ترین اسناد در حوزه «طراحی شهری و دوچرخه سواری»  در زیر ارائه شده است:  نام سند  مرجع تهیه  سال  تصویر سند  فایل سند  Guide for the Development of bicycle facilities American Association of State Highway and Transportation Officials  1999   دانلود  NACTO Urban Bikeway Design Guide National Association…
ادامه مطلب
اسناد شهری

اسناد طراحی شهری حوزه «سلامت روان»

برخی از مهم‌ترین اسناد در حوزه سلامت روان در زیر ارائه شده است: نام سند شهر سال تصویر سند فایل سند Health and the Built Environment Washington 2013   دانلود Urban planning, environment and health Copenhagen Denmark 2010  دانلود Training manual for the healthy city Eastern Mediterranean 2007  دانلود  promoting…
ادامه مطلب