مصاحبه با مهندس علی اصغر بدری مصاحبه‌گر:  زهره قلانی میدان عتیق اصفهان، 1396، آلبوم شخصی نگارنده مجموعه ميدان عتيق و مسجد جامع اصفهان يكي از مهم‌ترين عناصر شهري محور تاريخي اصفهان است كه در محل تلاقي خيابان‌هاي هاتف - مجلسي و عبدالرزاق - وليعصر واقع‌شده است. بافت اطراف محدوده مورد…
ادامه مطلب