بایگانی برای حمل و نقل و زیر ساخت ها

جستارهای نوین

مدیریت زیرساخت ها در دوره گذار به شهر هوشمند (بخش دوم)

ترکیب همهٔ گرایش‌هایی که در تصویر شماره ۳  (نوشتار نخست) آمده است سیر تکاملی اطلاعات و ارتباطات تکنولوژیکی و درک آن‌ها در جامعه «دیجیتالی سازی» نامیده می‌شود. این موارد تقریباً در همهٔ سیستم‌های جامعه ما ازجمله شهرها به‌صورت ازهم‌گسیخته وجود دارد و پیامدهای شدیدی بر سیستم‌های سنتی‌تر مانند زنجیرهٔ ارزش…
ادامه مطلب
جستارهای نوین

مدیریت زیرساخت ها در دوره گذار به شهر هوشمند (بخش نخست)

در راستای معرفی مفهوم ابتدا باید از تعریف شهر شروع کنیم . این که شهر چیست؟ شهرها می توانند بعنوان سیستم های فنی- اجتماعی درک شوند. شهر در این مفهوم جایی است که مردم در کنار هم زندگی و کار می کنند. شهرها می توانند از طریق ابعاد مختلفی که…
ادامه مطلب
ابعاد اجتماعی

جغرافیای زمانی حرکت در زندگی روزمره (بخش نخست)

تا اواخر دهه شصت ميلادي هيچ مدل پذيرفته شده‌اي وجود نداشت كه قادر باشد ظرفيت هاي زماني و مكاني را به رفتار افراد پيوند زند. در اين زمان نياز به وجود روش‌هايي براي درك و تحليل ابعاد زماني و فضايي فعاليت هاي انساني به شدت احساس مي‌شد. در يك طرف…
ادامه مطلب