کنفرانس میان‌رشته‌ای Conference: Health; The Design, Planning and Politics of How and Where We Live در دانشگاه UWE انگلستان برگزار خواهد شد. این کنفرانس در دانشگاه UWE انگلستان، شهر بریستول و در سال 2018 برگزار می­‌شود. محورهای این کنفرانس بر بهداشت شهر و محل سکونت تاکید دارد. سلامت و نحوه زندگی…
ادامه مطلب