در طول یک مسیر رو به رشد، گاهی سرعت تغییرات به قدری است که برای بال گشودن و پرواز لاجرم باید پوسته موجود را شکست و در پی قالبی تازه برآمد! امروز، و در آستانه دو سالگی «طراحی شهری ایرانی»، خبر خوب اینکه قالب تازه و پیشرفته‌تر سایت در حال نهایی شدن و رونمایی است. این قالب در سطحی بالاتر و با امکاناتی پیشرفته‌تر همراه بهتری برای راه طولانی رسیدن به رویایمان خواهد بود. از کجا معلوم؟ شاید به زودی، این پوسته نورسیده هم، برای پروازی بلندتر، بر قامت این پروانه تنگ آید و شکسته شود.
رویای ما برای رشد ادامه دارد…

http://urbandesign.ir/wp-content/uploads/2018/11/Grand-Opening-3.jpghttp://urbandesign.ir/wp-content/uploads/2018/11/Grand-Opening-3-150x150.jpgابوالفضل طغراییاخباررویداد‌هادر طول یک مسیر رو به رشد، گاهی سرعت تغییرات به قدری است که برای بال گشودن و پرواز لاجرم باید پوسته موجود را شکست و در پی قالبی تازه برآمد! امروز، و در آستانه دو سالگی «طراحی شهری ایرانی»، خبر خوب اینکه قالب تازه و پیشرفته‌تر سایت در...